In december 2019 startte deze website 'Verenigd Scherpenzeel' vanuit de gedachte dat het mogelijk moet zijn om als inwoners met elkaar voorzieningen in dit dorp in stand te houden op de manier waarop leden van een vereniging ook met elkaar de vereniging draaiend houden. Nu zijn we een half jaar verder.

Het is een goede zaak dat het gemeentebestuur een peiling houdt onder de inwoners van Scherpenzeel. Op die manier kan iedereen zich uitspreken.

De keuze lijkt te gaan tussen zelfstandig blijven of fuseren. Maar je kunt ook op een andere manier kiezen.

Naar aanleiding van de druk die door provinciale bestuurders op Scherpenzeel wordt uitgeoefend, heb ik vandaag, woensdag 11 december, de onderstaande email naar alle fracties in Provinciale Staten verzonden.

Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat herindelingen niet van bovenaf en niet tegen de zin van inwoners mogen worden opgelegd. Daarom zou het goed zijn als statenleden het dagelijks bestuur van de provincie daarop aanspreken.

Normaal gesproken zouden we in de loop van maart naar buiten zijn gekomen met nieuwe initiatieven om gezamenlijk als inwoners van dit mooie dorp verder te gaan met het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente èn van het niveau van alle voorzieningen.

Maar nu de coronapandemie deze wereld bezighoudt en veel mensen ook in ons dorp persoonlijk raakt, is het niet het moment om hier nu energie in te steken en mensen voor te mobiliseren. We gaan ervanuit dat ook de bestuurders in gemeente en provincie nu andere prioriteiten hebben.

Zodra de omstandigheden weer veranderen en als we gezond mogen blijven, hopen we ons weer te melden. Allen die getroffen zijn, wensen we veel sterkte toe!
Waarom zou de gemeenteraad moeten kiezen voor een zelfstandige toekomst van de gemeente Scherpenzeel?

In de onderstaande inspreekreactie voor de raadsvergadering van 9 december 2019 wordt een aantal redenen genoemd. Vanwege de beperkte spreektijd van 5 minuten wordt in de vergadering een kortere versie van de onderstaande tekst uitgesproken.

De inspreekreactie is een oproep aan de gemeenteraad om nu te kiezen voor een toekomst van Scherpenzeel als zelfstandige gemeente en daar in de komende tijd eensgezind de schouders onder te zetten.