Normaal gesproken zouden we in de loop van maart naar buiten zijn gekomen met nieuwe initiatieven om gezamenlijk als inwoners van dit mooie dorp verder te gaan met het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente èn van het niveau van alle voorzieningen.

Maar nu de coronapandemie deze wereld bezighoudt en veel mensen ook in ons dorp persoonlijk raakt, is het niet het moment om hier nu energie in te steken en mensen voor te mobiliseren. We gaan ervanuit dat ook de bestuurders in gemeente en provincie nu andere prioriteiten hebben.

Zodra de omstandigheden weer veranderen en als we gezond mogen blijven, hopen we ons weer te melden. Allen die getroffen zijn, wensen we veel sterkte toe!