In december 2019 startte deze website 'Verenigd Scherpenzeel' vanuit de gedachte dat het mogelijk moet zijn om als inwoners met elkaar voorzieningen in dit dorp in stand te houden op de manier waarop leden van een vereniging ook met elkaar de vereniging draaiend houden. Nu zijn we een half jaar verder.

Het initiatief in december was vooral ingegeven door de gedachte dat deze inzet van inwoners zou kunnen bijdragen aan het behouden van de zelfstandigheid van de gemeente Scherpenzeel. Met het oog daarop is toen ook een petitie gestart die door ruim 600 mensen werd getekend en die is aangeboden aan het gemeentebestuur. Maar inmiddels had de gemeenteraad in december al gekozen voor een zelfstandige toekomst van Scherpenzeel.

In de maanden daarna is er veel gebeurd. Het college heeft hard gewerkt aan plannen voor een zelfstandige toekomst van Scherpenzeel. Ondertussen hield de provincie vast aan de mening dat er een fusie met Barneveld moet komen.

Helaas zijn de gelederen in de gemeenteraad na de besluitvorming in december niet gesloten. Bij het inspreken in de gemeenteraad had ik wel de hoop dat het na een genomen meerderheidsbesluit mogelijk zou zijn om daar samen de schouders onder te zetten. Maar dat is anders gegaan. Het debat is vaak emotioneel en gepolariseerd.

Dat heeft er mede toe geleid dat ik met dit initiatief pas op de plaats heb gemaakt, naast andere drukke werkzaamheden en de coronacrisis. Intussen zijn allerlei ontwikkelingen wel doorgegaan en is er weer veel gaande (juni 2020). Dat roept de vraag op hoe het verdergaat met 'Verenigd Scherpenzeel'.

Kort gezegd: de hoop is nog steeds dat Scherpenzelers zich verenigen en zich niet uit elkaar laten drijven. Rondom de keuze voor zelfstandigheid kan iedere inwoner zich nu uitspreken via een peiling die door het gemeentebestuur wordt gehouden. Daarnaast is er een burgerinitiatief 'Zelfstandig Scherpenzeel'. Dat zijn goede initiatieven, die we graag steunen.

Maar dat geeft ook de ruimte om met 'Verenigd Scherpenzeel' wat afstand te nemen van dat debat. Want inzet van inwoners voor (voorzieningen in) ons mooie dorp staat eigenlijk los van de keuze tussen zelfstandigheid en fusie. Als met eigen inzet zaken worden gerealiseerd of instandgehouden, maakt dat minder afhankelijk van de gemeente. En dat is altijd beter, in een kleinere zelfstandige gemeente èn als onderdeel van een grotere fusiegemeente.

Hopelijk lukt het om ondanks verschillende visies op de (zelfstandige) toekomst van dit dorp en ondanks de uitkomst van politieke processen in de gemeente, provincie en Den Haag als Scherpenzelers eensgezind te zoeken naar manieren om dingen anders te doen, met minder dure adviseurs en deskundigen en meer met gebruikmaking van wat inwoners zelf in huis hebben aan ervaring, deskundigheid, boerenverstand en andere inzet.