Er is in Scherpenzeel werk aan de winkel. Om alle taken uit te voeren en de voorzieningen in dit mooie dorp te behouden, moeten bestuur en organisatie versterkt worden. Dan gaat het al snel over geld en fte's. Maar er is ook nog ander kapitaal. Dat zijn inwoners van dit dorp die ook op allerlei terreinen iets weten en iets kunnen.

Daarom is deze website gestart om te komen tot een vorm van bewonersvereniging. Voorlopig is 'Verenigd Scherpenzeel' de werktitel. Dat is dus niet een nieuwe politieke partij, maar een initiatief waarbij bewoners van verschillende politieke kleuren zich verenigen om actief mee te denken over en mee te werken aan de toekomst van Scherpenzeel.

Uiteraard zijn er veel taken die alleen door ambtenaren kunnen worden uitgevoerd. En de gemeenteraad blijft de democratisch gekozen vertegenwoordiging van de bevolking, verantwoordelijke voor de politieke keuzes. Maar daarnaast kunnen bewoners heel veel bijdragen als het gaat om advies en ondersteuning voor college en gemeenteraad en daadwerkelijke hulp en assistentie op de werkvloer.

Wie idee├źn heeft, wordt van harte uitgenodigd om zich te melden via het contactformulier.