Naar aanleiding van de druk die door provinciale bestuurders op Scherpenzeel wordt uitgeoefend, heb ik vandaag, woensdag 11 december, de onderstaande email naar alle fracties in Provinciale Staten verzonden.

Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat herindelingen niet van bovenaf en niet tegen de zin van inwoners mogen worden opgelegd. Daarom zou het goed zijn als statenleden het dagelijks bestuur van de provincie daarop aanspreken.

Waarom zou de gemeenteraad moeten kiezen voor een zelfstandige toekomst van de gemeente Scherpenzeel?

In de onderstaande inspreekreactie voor de raadsvergadering van 9 december 2019 wordt een aantal redenen genoemd. Vanwege de beperkte spreektijd van 5 minuten wordt in de vergadering een kortere versie van de onderstaande tekst uitgesproken.

De inspreekreactie is een oproep aan de gemeenteraad om nu te kiezen voor een toekomst van Scherpenzeel als zelfstandige gemeente en daar in de komende tijd eensgezind de schouders onder te zetten.